ΑΘΗΝΑ – ΣΜΥΡΝΗ
Τα παραδοσιακά καφενεία "συναντιούνται"


Η Αδελφότης Καφεπωλών Αθηνών υποδέχθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 την Αδελφότητα Καφεπωλών Σμύρνης-Τουρκίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Electra Palace Hotel και παρευρίσκονταν τα συμβούλια των δυο σωματείων.

Είναι η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιεί η Αδελφότης Καφεπωλών Αθηνών με αντίστοιχο σωματείο του εξωτερικού από την ίδρυσή της το 1914.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Αδελφότητας Καφεπωλών Σμύρνης που διενεργείται στα πλαίσια διερεύνησης κοινών σημείων δράσης των δύο σωματείων.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή ιδεών για θέματα που απασχολούν τον κλάδο καθώς και η ανασκόπηση των ιστορικών εκείνων δεσμών που συνδέουν τις δύο αδελφότητες λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους.

Α.Κ.Α